CRO Rapport for Telmo.no

Dato

Konverteringsrate Optimaliseringsrapport for Nettbutikkens Forside

Konklusjon: Basert på evalueringen av de angitte punktene er nettbutikkens forside generelt godt designet med flere elementer som er gunstige for konverteringsraten. Nettbutikken presenterer tydelig sin identitet og har effektivt implementert flere konverteringsfremmende funksjoner. Det er dog områder som kan forbedres for å maksimere kundens engasjement og for å forenkle navigeringen, noe som sannsynligvis vil øke konverteringsraten.

Tydelighet av avsender (logo): Nettbutikkens logo er synlig og tydelig plassert, noe som skaper øyeblikkelig anerkjennelse og tillit for tilbakevendende kunder. En velkjent og lett synlig logo er essensiell for å etablere merkeidentitet og profesjonalisme.

Synlighet og funksjonalitet av handlekurvikon: Handlekurvikonet er plassert i øvre høyre hjørne, som er standard for de fleste nettbutikker og lett å finne for konsumenter. Funksjonaliteten virker intuitiv, og at den er synlig til enhver tid når brukeren skroller er en fordel for konverteringen.

Profil/kundekonto-ikon: Det er ikke umiddelbart tydelig om det finnes et profil- eller kundekonto-ikon, noe som kan være et tap av muligheten til å engasjere og personalisere kundeopplevelsen. En synlig og tilgjengelig konto seksjon er viktig for gjentatte kjøp og personlig tilpasning.

Kampanjelinje/USPer (Unique Selling Proposition): Nettbutikken makter ikke å formidle sin Unique Selling Proposition (USP) klart på forsiden. En tydelig USP hjelper med å kommunisere verdien av butikken og differensiere seg fra konkurrenter.

Søkefelt eller søkeikon: Søkefeltet er plassert sentralt på siden. Dette gjør det enkelt for brukere å raskt finne produkter, noe som er positivt for brukervennlighet og konvertering.

Kampanjebanner: Det fremtredende kampanjebanneret øverst på siden fanger kundenes oppmerksomhet og fremmer aktuelle tilbud. Dette kan øke konverteringsraten ved å lokke kundene med tidsbegrensede tilbud.

Lenker til relevante kategorier: Lenkene til produktkategorier er lett synlige og organiserer produkttilbudet effektivt. Dette kan bidra til å forbedre brukeropplevelsen ved å hjelpe kunder med raskt å navigere til ønsket kategori.

Produktvisning: Produktene er tydelig vist med bilder og priser, noe som er viktig for å fange kundens interesse og tilrettelegge for beslutningsprosessen.

En eller flere produkt kategorier?: Forsiden presenterer flere produktkategorier, noe som viser butikkens bredde og gjør det enklere for kundene å navigere basert på interesse.

Flere bannere for å unngå banner blindness: Det er en risiko for banner blindness med ett enkelt kampanjebanner. Å tilby flere interaktive og dynamisk skiftende bannere kan holde brukerens oppmerksomhet og minimere risikoen for at innholdet overses.

Trygghetselementer (kundeomtaler og anmeldelser eller trust ikoner): Siden mangler synlige trygghetselementer som kundeomtaler, anmeldelser eller trust ikoner - alle viktige for å bygge tillit og øke konvertering.

Nyhetsbrevpåmelding (utenom pop-up): En diskret invitasjon til nyhetsbrevpåmelding finnes på siden. Dette er positivt for å bygge en forbindelse med kundene uten å være for påtrengende.

Lenker til relevant informasjon (frakt, retur, angrerett, etc.): Linkene til viktig informasjon som frakt og returvilkår er tilgjengelige, men ikke umiddelbart synlige og kan med fordel gjøres mer fremtredende for å bygge kundetillit.

Beskrivelse av unike aspekter ved butikken: Nettsiden mangler en klar fremstilling av de unike aspektene ved butikken som setter den bortsett fra konkurrentene. En slik beskrivelse kunne ha styrket merkevarebyggingen og kundelojaliteten.

Vær oppmerksom på at denne rapporten kun tar for seg desktopversjonen av nettbutikkens forside og ikke evaluerer mobilvennlighet eller undervisningsseksjoner av nettstedet.