CRO Rapport for Orionsfashion.com

Dato

Konverteringsrate Optimaliseringsrapport for Nettbutikkens Forside

Konklusjon Etter evaluering av forsiden til nettbutikken tyder resultatene på at brukeropplevelsen og konverteringspotensialet generelt er godt ivaretatt. Elementer som tydelighet av avsender, søkefunksjon, og kampanjeelementer er på plass og bidrar positivt til brukeropplevelsen. Imidlertid er det rom for forbedringer når det kommer til visse aspekter av brukeropplevelse og tillitsskapende elementer. Det er viktig å merke seg at denne rapporten bare tar for seg desktopversjonen av nettbutikken og ikke mobilsiden.

Tydelighet av avsender Nettbutikkens logo er umiddelbart synlig når brukere kommer til forsiden, noe som bidrar til øyeblikkelig merkevaregjenkjenning. Plasseringen øverst på siden og størrelsen på logoen sikrer at nye og tilbakevendende kunder lett kjenner igjen nettbutikken.

Synlighet og funksjonalitet av handlekurvikon Handlekurvikonet er lett synlig øverst på siden og gir en indikasjon på antall varer i kurven, noe som er en standard e-handelspraksis. Dette oppfordrer til en sømløs handlingsflyt og kan redusere friksjon i kjøpsprosessen.

Profil/kundekonto-ikon Selv om det ikke er et direkte synlig profil- eller kundekonto-ikon på forsiden, er dette noe som kan forbedre brukeropplevelsen ved å gi gjengangere en raskere vei til kontoinformasjon og tidligere bestillinger.

Kampanjelinje/USPer Unike salgsargumenter (USPer) er ikke tydelig frontet på forsiden. Det kan være lurt å inkludere prominent informasjon om USPer, som gratis frakt, returpolitikk eller unike produktfordeler, for å forsterke verdiforslaget overfor kundene.

Søkefelt eller søkeikon Søkeikonet er lett å finne og tilgjengelig øverst på siden. Dette er kritisk for kunder som vet hva de leter etter, og det fremmer konvertering ved å gi en effektiv vei til ønskede produkter.

Kampanjebanner Det er ingen umiddelbart synlig kampanjebanner på forsiden, men å inkludere et dynamisk element som fremhever tidsbegrensede tilbud eller sesongmessige kampanjer kan vekke interesse og fremme salg.

Lenker til relevante kategorier Kategorilenker er godt synlige og tilgjengelige, noe som hjelper kunder med å navigere gjennom nettbutikkens sortiment. Dette er gunstig for brukeropplevelsen og kan fremme produktutforskning og konvertering.

Produktvisning Forsiden fremviser fremhevede produkter, noe som kan engasjere kunder og lede til direkte salg fra forsiden. En god miks av produkter kan appellere til ulike kundesegmenter.

En eller flere produktkategorier? Flere produktkategorier er vist på forsiden, noe som gir et inntrykk av mangfold og gir kunder muligheter til å utforske ulike segmenter uten å måtte bruke søkefunksjonen.

Flere bannere for å unngå banner blindness Det er i denne evalueringen ikke observert flere bannere på forsiden. Å inkludere flere strategisk plasserte bannere kan fange oppmerksomheten til brukere som har lært seg å ignorere enkelte web-elementer.

Trygghetselementer Kundeanmeldelser er lett synlige og gir et sterkt trygghetselement. Dette skaper troverdighet og kan være avgjørende for konverteringsraten. Inkludering av trust-ikoner kan ytterligere styrke brukernes tillit til nettbutikken.

Nyhetsbrevpåmelding Det finnes en nyhetsbrevpåmelding nederst på siden, uten aggressiv pop-up bruk, noe som er en mindre påtrengende måte å samle leads på og bygge relasjoner med kunder.

Lenker til relevant informasjon Informasjon som frakt, retur og angrerett er tilgjengelig i bunnteksten, men det kan vurderes å ha denne informasjonen mer fremtredende for å bygge kundetillit tidlig i kundereisen.

Beskrivelse av unike aspekter ved butikken Mens det er visse tillitsskapende elementer som tilfredshetgaranti, kunne ytterligere fremheving av unike aspekter ved nettbutikken bidratt til større differensiering i markedet.

For å sammenfatte, nettbutikken har flere sterke elementer som tydelig branding og produktvisning, men kan forbedre konverteringsraten ytterligere ved å fremme unike salgsargumenter og oppmuntre til brukerengasjement gjennom tillitsskapende tiltak og dynamiske kampanjeelementer.