CRO Rapport for Mysbymari.no

Dato

Konverteringsrate Optimaliseringsrapport for Nettbutikkens Forside

Konklusjon

Etter en grundig gjennomgang av forsiden til nettbutikken har vi identifisert flere områder som kan forbedres for å optimalisere konverteringsraten. Det er viktig å merke seg at denne rapporten kun tar for seg desktop-versjonen av nettbutikken og at mobilversjonen kan ha behov for ytterligere vurderinger. Vurderingen har fokusert på nøkkelelementer som er kritiske for brukeropplevelsen og som kan ha direkte innvirkning på konverteringsraten.

Tydelighet av avsender (logo)

Logoen til nettbutikken vises tydelig i toppen av siden, noe som gir en god identifisering av avsenderen. Dette styrker merkevaregjenkjennelse og skaper tillit hos brukeren.

Synlighet og funksjonalitet av handlekurvikon

Handlekurvikonet er plassert øverst til høyre, som er standard og lett synlig for brukere. Ikonet ser ut til å være lett gjenkjennelig og antyder funksjonalitet som forventet, hvilket bør fremme en smidig kjøpsprosess.

Profil/kundekonto-ikon

Kundekonto-ikonet er også lett tilgjengelig ved siden av handlekurvikonet. Dette gjør det enkelt for gjengangere å logge inn og handle, noe som kan forbedre konverteringen for denne brukergruppen.

Kampanjelinje/USPer (Unique Selling Proposition)

Det ser ikke ut til å være en dedikert kampanjelinje eller fremheving av nettbutikkens USPer på forsiden. Dette er en mulighet for forbedring da en klar kommunikasjon av unike salgsargumenter kan motivere brukeren til å handle.

Søkefelt eller søkeikon

Søkefeltet eller ikonet er ikke umiddelbart synlig i toppmenyen. For å forenkle navigasjonen og støtte brukere som søker etter spesifikke produkter, anbefales det å gjøre denne funksjonen mer synlig og tilgjengelig.

Kampanjebanner

Nettbutikken kunne dra nytte av et dedikert kampanjebanner på forsiden. Dette vil kunne fange besøkendes oppmerksomhet og fremme aktuelle tilbud eller kolleksjoner.

Lenker til relevante kategorier

Kategorilenkene er synlige i toppmenyen og ser ut til å være godt organisert, noe som gjør det enkelt for brukeren å navigere til forskjellige produktkategorier.

Produktvisning

Produktvisningen på forsiden gir et godt innblikk i hva nettbutikken tilbyr. Bildestørrelsen og kvaliteten synes å være god, og produktene er fremhevet på en måte som er tiltalende for målgruppen.

En eller flere produktkategorier?

Det virker som om flere produktkategorier er representert på forsiden. Dette gir en god oversikt over sortimentet og kan hjelpe brukere som er interessert i forskjellige typer produkter å finne frem raskere.

Flere bannere for å unngå banner blindness

Ingen ytterligere bannere er synlige på skjermbildet, så det er vanskelig å vurdere i hvilken grad nettbutikken bruker dette for å unngå banner blindness. Variasjon i markedsføringsbudskap kan øke brukernes oppmerksomhet.

Trygghetselementer (kundeomtaler og anmeldelser eller trust ikoner)

Kundeomtaler og trust ikoner er ikke tydelig fremvist på forsiden. Å inkludere disse kan bidra til økt troverdighet og trygghet for nye kunder.

Nyhetsbrevpåmelding (utenom pop-up)

En del for nyhetsbrevpåmelding finnes nederst på siden, som er et godt tiltak for å oppmuntre gjentakende besøk og kundeengasjement. Plasseringen kunne imidlertid vært mer fremtredende for å fange oppmerksomheten til flere besøkende.

Lenker til relevant informasjon (frakt, retur, angrerett, etc.)

Relevant informasjon som frakt, retur og angrerett synes å være tilgjengelig nederst på siden under 'Informasjon'. Dette er viktig for å skape tillit og for å gjøre kjøpsprosessen så transparent som mulig.

Beskrivelse av unike aspekter ved butikken

En beskrivelse av de unike aspektene ved butikken er ikke tydelig fremstilt på forsiden. Dette er en mulighet som nettbutikken bør utnytte for å differensiere seg fra konkurrenter og understreke sin unike verdi.

Oppsummering

Forsiden til nettbutikken har flere styrker når det gjelder design og layout, men det finnes rom for forbedring, spesielt knyttet til kommunikasjon av USP-er, synligheten av søkefunksjonen, fremheving av trygghetselementer, og mer proaktiv bruk av kampanjebannere for å øke konverteringsraten. Ved å adressere disse områdene kan nettbutikken forbedre brukeropplevelsen og dermed også konverteringene.