CRO Rapport for Mysbymari.no

Dato

Konverteringsrate Optimaliseringsrapport for Nettbutikkens Forside

n

Konklusjon

n

Etter en grundig gjennomgang av forsiden til nettbutikken har vi identifisert flere områder som kan forbedres for å optimalisere konverteringsraten. Det er viktig å merke seg at denne rapporten kun tar for seg desktop-versjonen av nettbutikken og at mobilversjonen kan ha behov for ytterligere vurderinger. Vurderingen har fokusert på nøkkelelementer som er kritiske for brukeropplevelsen og som kan ha direkte innvirkning på konverteringsraten.

n

Tydelighet av avsender (logo)

n

Logoen til nettbutikken vises tydelig i toppen av siden, noe som gir en god identifisering av avsenderen. Dette styrker merkevaregjenkjennelse og skaper tillit hos brukeren.

n

Synlighet og funksjonalitet av handlekurvikon

n

Handlekurvikonet er plassert øverst til høyre, som er standard og lett synlig for brukere. Ikonet ser ut til å være lett gjenkjennelig og antyder funksjonalitet som forventet, hvilket bør fremme en smidig kjøpsprosess.

n

Profil/kundekonto-ikon

n

Kundekonto-ikonet er også lett tilgjengelig ved siden av handlekurvikonet. Dette gjør det enkelt for gjengangere å logge inn og handle, noe som kan forbedre konverteringen for denne brukergruppen.

n

Kampanjelinje/USPer (Unique Selling Proposition)

n

Det ser ikke ut til å være en dedikert kampanjelinje eller fremheving av nettbutikkens USPer på forsiden. Dette er en mulighet for forbedring da en klar kommunikasjon av unike salgsargumenter kan motivere brukeren til å handle.

n

Søkefelt eller søkeikon

n

Søkefeltet eller ikonet er ikke umiddelbart synlig i toppmenyen. For å forenkle navigasjonen og støtte brukere som søker etter spesifikke produkter, anbefales det å gjøre denne funksjonen mer synlig og tilgjengelig.

n

Kampanjebanner

n

Nettbutikken kunne dra nytte av et dedikert kampanjebanner på forsiden. Dette vil kunne fange besøkendes oppmerksomhet og fremme aktuelle tilbud eller kolleksjoner.

n

Lenker til relevante kategorier

n

Kategorilenkene er synlige i toppmenyen og ser ut til å være godt organisert, noe som gjør det enkelt for brukeren å navigere til forskjellige produktkategorier.

n

Produktvisning

n

Produktvisningen på forsiden gir et godt innblikk i hva nettbutikken tilbyr. Bildestørrelsen og kvaliteten synes å være god, og produktene er fremhevet på en måte som er tiltalende for målgruppen.

n

En eller flere produktkategorier?

n

Det virker som om flere produktkategorier er representert på forsiden. Dette gir en god oversikt over sortimentet og kan hjelpe brukere som er interessert i forskjellige typer produkter å finne frem raskere.

n

Flere bannere for å unngå banner blindness

n

Ingen ytterligere bannere er synlige på skjermbildet, så det er vanskelig å vurdere i hvilken grad nettbutikken bruker dette for å unngå banner blindness. Variasjon i markedsføringsbudskap kan øke brukernes oppmerksomhet.

n

Trygghetselementer (kundeomtaler og anmeldelser eller trust ikoner)

n

Kundeomtaler og trust ikoner er ikke tydelig fremvist på forsiden. Å inkludere disse kan bidra til økt troverdighet og trygghet for nye kunder.

n

Nyhetsbrevpåmelding (utenom pop-up)

n

En del for nyhetsbrevpåmelding finnes nederst på siden, som er et godt tiltak for å oppmuntre gjentakende besøk og kundeengasjement. Plasseringen kunne imidlertid vært mer fremtredende for å fange oppmerksomheten til flere besøkende.

n

Lenker til relevant informasjon (frakt, retur, angrerett, etc.)

n

Relevant informasjon som frakt, retur og angrerett synes å være tilgjengelig nederst på siden under 'Informasjon'. Dette er viktig for å skape tillit og for å gjøre kjøpsprosessen så transparent som mulig.

n

Beskrivelse av unike aspekter ved butikken

n

En beskrivelse av de unike aspektene ved butikken er ikke tydelig fremstilt på forsiden. Dette er en mulighet som nettbutikken bør utnytte for å differensiere seg fra konkurrenter og understreke sin unike verdi.

n

Oppsummering

n

Forsiden til nettbutikken har flere styrker når det gjelder design og layout, men det finnes rom for forbedring, spesielt knyttet til kommunikasjon av USP-er, synligheten av søkefunksjonen, fremheving av trygghetselementer, og mer proaktiv bruk av kampanjebannere for å øke konverteringsraten. Ved å adressere disse områdene kan nettbutikken forbedre brukeropplevelsen og dermed også konverteringene.