CRO Rapport for Endlesspassion.store

Dato

Konverteringsrate Optimaliseringsrapport for Nettbutikkens Forside

Konklusjon Nettbutikkens forside viser generelt en god struktur og brukervennlighet, noe som er avgjørende for å oppnå en høy konverteringsrate. Imidlertid identifiseres det flere områder som kan forbedres for å maksimere potensielt salg. Vektlegging av tydelighet i merkevarebygging, optimalisering av navigasjonselementer, og fremheving av unike salgsargumenter og trygghetselementer, vil sannsynligvis bidra til en mer gunstig brukeropplevelse og styrke konverteringsraten. Det er viktig å merke seg at denne rapporten kun dekker desktopversjonen av nettstedet og tar kun for seg forsiden.

Tydelighet av avsender (logo) Avsenderen er ikke synlig på det innsendte bildet, og det kan umiddelbart innvirke negativt på brukerens tillit og merkevaregjenkjenning. En tydelig og umiddelbart synlig logo er essensiell for å bygge merkekjennskap og tillit hos brukeren.

Synlighet og funksjonalitet av handlekurvikon Handlekurvikonet synes å være fraværende på forsiden. Dette elementet er avgjørende for en nettbutikk da det lar kunden holde styr på valgte produkter og letter overgangen til kjøpsprosessen. En klar og lett tilgjengelig handlekurv er nødvendig for god konvertering.

Profil/Kundekonto-ikon Profilkontoelementet er også tilsynelatende fraværende. Dette elementet kan øke kundelojaliteten ved å tilby en personlig og smidig shoppingopplevelse, spesielt for gjentatte besøkende.

Kampanjelinje/USPer (Unique Selling Proposition) De unike salgsargumentene er ikke tydelig fremhevet på forsiden. Implementering av en kampanjelinje eller tydelige USPer ville bidra til å differensiere butikken fra konkurrenter og kunne tydeliggjøre verdien av å handle nettopp her.

Søkefelt eller søkeikon Søkefelt eller et ikon er ikke umiddelbart gjenkjennbart på bildet, noe som kan hemme brukerens evne til raskt å finne spesifikke varer. Et synlig og funksjonelt søkefelt er kritisk for å forbedre brukeropplevelsen og fremme salg.

Kampanjebanner Selv om det ikke er et fremtredende kampanjebanner på det innsendte bildet, kan bruken av dette være viktig for å vise aktuelle tilbud og oppmuntre til impulskjøp.

Lenker til relevante kategorier Det er lenker til relevante kategorier på forsiden, som er godt organisert og presenterer et utvalg av produkter. Dette er positivt for navigasjon og kan oppmuntre utforsking og til slutt kjøp.

Produktvisning Produktvisninger på forsiden synes å være godt organisert og viser et bredt spekter av varer. God produktvisning med høykvalitetsbilder kan øke konverteringsraten.

En eller flere produktkategorier? Flere produktkategorier er synlig på forsiden, noe som gir en indikasjon på dybden av sortimentet. Dette kan være med på å tiltrekke seg en bredere kundegruppe og øke sjansene for konvertering.

Flere bannere for å unngå banner blindness Det er ikke benyttet flere forskjellige bannere for å unngå bannerblindhet. Dette kan være en fordel for å fange brukerens oppmerksomhet og fremme forskjellige aspekter ved butikken.

Trygghetselementer (kundeomtaler og anmeldelser eller trust ikoner) Trygghetselementer, som kundeomtaler og anmeldelser eller trust ikoner, er ikke synlig på forsiden. Dette er viktige elementer som bygger tillit og kan redusere kjøpsbarrierer.

Nyhetsbrevpåmelding (utenom pop-up) En diskret, men synlig nyhetsbrevpåmelding finnes nederst på siden. En godt plassert nyhetsbrevpåmelding kan være et effektivt verktøy for å bygge en e-postliste og oppmuntre til gjentatte besøk.

Lenker til relevant informasjon (frakt, retur, angrerett, etc.) Informasjon rundt frakt, retur, og angrerett synes å være tilgjengelig og synlig nederst på siden. Klar og lett tilgjengelig informasjon om disse aspektene er viktig for å styrke tilliten hos kunden og kan redusere kjøpsbeslutningstiden.

Beskrivelse av unike aspekter ved butikken En beskrivelse av butikkens unike aspekter er ikke direkte synlig, og nettbutikken vil dra nytte av å implementere en tydelig seksjon som beskriver hva som gjør dem spesiell og forskjellig fra konkurrerende nettbutikker.

Ved å ta i bruk disse funnene kan nettbutikkens forside utvikles til å bli mer innbydende og funksjonell, noe som vil ha en positiv effekt på konverteringsraten.