CRO Rapport for Fjellsport.no

Dato

Konverteringsrate Optimaliseringsrapport for Nettbutikkens Forside

Konklusjon: Gjennomgående viser nettbutikkens forside tydelige styrker som de tydelige logoen som sikrer god merkevaregjenkjennelse og en godt synlig handlekurvikon som forenkler kjøpsprosessen. Søkefunksjonaliteten er lett tilgjengelig, og butikken benytter seg av klare kampanjebannere som fremhever tilbud. Sikkerhetselementer som kundeomtaler er til stede, noe som kan bygge tillit hos potensielle kunder. Likevel, det finnes områder for forbedring spesielt knyttet til brukeropplevelsen og navigasjonen på siden for å potensielt øke konverteringsraten. Det bemerkes at denne rapporten kun tar for seg desktopversjonen av nettbutikkens forside.

Tydelighet av avsender (logo): Nettbutikken har en tydelig og synlig logo øverst til venstre på siden som skaper umiddelbar merkevaregjenkjennelse. Dette er positivt for konverteringsraten da kunder raskt vil kunne identifisere hvilken nettbutikk de besøker.

Synlighet og funksjonalitet av handlekurvikon: Handlekurvikonet er godt synlig øverst til høyre og indikerer med et tal antall produkter i kurven, noe som er en best practice for å fremme en enkel og effektiv handelsopplevelse.

Profil/kundekonto-ikon: Kundeikonet for profil og kundekonto er plassert nær handlekurvikonet og er lett gjenkjennelig, noe som forenkler innlogging og gir kundene rask tilgang til sin konto, ordrehistorikk og lagrede detaljer.

Kampanjelinje/USPer (Unique Selling Proposition): Selv om nettbutikken inneholder flere tilbudsvisninger og kampanjer, kunne USPene vært tydeligere presentert for å umiddelbart formidle nettbutikkens verdiforslag og det som skiller den fra konkurrentene.

Søkefelt eller søkeikon: Søkefeltet er plassert sentralt øverst på siden og er lett tilgjengelig, noe som tillater kunder å raskt finne produkter de leter etter. Dette er bra for konverteringsraten da det reduserer friksjon i kjøpsprosessen.

Kampanjebanner: Kampanjebanneret viser tydelige og aktuelle kampanjer som er attraktive og relevante for målgruppen. Dette kan øke konverteringsraten ved å oppfordre til handling.

Lenker til relevante kategorier: Lenker til produktkategorier er synlige og tillater enkel navigasjon. Ved å forbedre sorteringen eller synligheten av disse kategoriene kan konverteringsraten øke ved at kunder lettere finner hva de leter etter.

Produktvisning: Produktene presenteres med tydelige bilder og priser, men en mer strukturert og fremhevet visning av bestselgere og nye produkter kunne ytterligere optimere kundeerfaringen.

En eller flere produktkategorier? Forsiden viser flere produktkategorier, noe som gir en god oversikt og tilgjengelighet. Dette kan hjelpe kunder med å orientere seg og utforske utvalget, noe som kan være positivt for konverteringsraten.

Flere bannere for å unngå banner blindness: Forsiden inneholder flere bannere, noe som kan bidra til å holde oppmerksomheten og interessen til besøkende. Forsikring om at disse ikke er overveldende eller distraherende vil være nødvendig for å opprettholde en god brukeropplevelse.

Trygghetselementer (kundeomtaler og anmeldelser eller trust ikoner): Kundeomtaler og -anmeldelser er synlige, noe som kan være med på å bygge tillit og troverdighet. Dette er viktige elementer som positivt kan påvirke kjøpsbeslutningen og konverteringsraten.

Nyhetsbrevpåmelding (utenom pop-up): Muligheten for påmelding til nyhetsbrev nederst på siden er bra, men denne kunne vært mer fremtredende for å oppfordre til videre engasjement.

Lenker til relevant informasjon (frakt, retur, angrerett, etc.): Informasjon om frakt, retur og angrerett er essensielt for e-handelssider, men kunne vært mer synlige på forsiden for å redusere eventuell kjøpsusikkerhet hos kunden.

Beskrivelse av unike aspekter ved butikken: De unike aspektene ved butikken er ikke tydelig kommunisert på forsiden. Ved å inkludere og fremheve slike aspekter kan butikken skape en sterkere relasjon til kunden og øke konverteringsraten.

I sum anbefales det at nettbutikken jobber med å forbedre fremhevingen av sine USPer, gjøre relevant informasjon mer tilgjengelig og tydelig, samt å forbedre den visuelle prioriteringen av elementer for å optimalisere kundens reise på nettsiden. Dette kan føre til en bedre brukeropplevelse og potensielt øke konverteringsraten.