CRO Rapport for Hageredskaper.no

Dato

Konverteringsrate Optimaliseringsrapport for Nettbutikkens Forside

Konklusjon Etter evaluering av nettbutikkens forside på desktop-versjonen, observerer vi at siden oppfyller flere viktige kriterier for god brukeropplevelse og konverteringsrate. Avsenderen er tydelig gjennom en godt synlig logo, søkefunksjonen og handlekurvikonet er lett tilgjengelig, og det er en klar visning av produktkategorier. Imidlertid, for å videre optimalisere konverteringsraten, kan nettbutikken ha nytte av å tydeliggjøre sin USP, legge til flere trust-elementer og forbedre synligheten av trygghetselementer og relevante lenker. Det anbefales at disse forbedringene vurderes for å maksimere brukerens tillit og handlelyst.

Tydelighet av avsender Nettbutikkens logo er plassert øverst til venstre på siden og er umiddelbart synlig og gjenkjennelig. Dette bidrar til merkevarebygging og skaper umiddelbar tillit hos forbrukeren.

Synlighet og funksjonalitet av handlekurvikon Handlekurvikonet er plassert øverst til høyre og er lett å oppdage. Ved å klikke på ikonet får brukeren en oversikt over valgte produkter, noe som er viktig for en smidig og konverteringsvennlig handelopplevelse.

Profil/kundekonto-ikon Kundekonto-ikonet ved siden av handlekurven gjør det enkelt for brukere å logge inn eller registrere seg, noe som kan føre til en mer personlig handleopplevelse og potensielt øke lojaliteten.

Kampanjelinje/USPer USP-er er ikke umiddelbart synlige på forsiden, noe som kan påvirke konverteringsraten negativt. En tydelig kommunikasjon av unike salgsargumenter (USPer) på forsiden kan motivere brukeren til å handle.

Søkefelt eller søkeikon Søkefeltet er plassert i toppmenyen og lett tilgjengelig. Dette er positivt siden det lar brukere raskt finne spesifikke produkter og kan føre til høyere konvertering.

Kampanjebanner Et stort kampanjebanner øverst på siden fanger oppmerksomheten og kan benyttes til å formidle aktuelle tilbud og kampanjer. Dette er godt implementert og kan øke salget av bestemte produkter.

Lenker til relevante kategorier Hovedkategoriene for produktene er tydelige og tilgjengelige i navigasjonsmenyen. Dette verdsettes av brukerne, da det gjør det lett å navigere gjennom produtksortimentet.

Produktvisning Produktene er godt presentert med klare bilder og priser, noe som bidrar til brukerens kjøpsbeslutning og gir en god oversikt over tilbudene.

En eller flere produktkategorier? Nettbutikken viser flere produktkategorier på forsiden, noe som hjelper kunder med å få en rask forståelse av sortimentet. Dette kan ha en positiv effekt på engasjement og konvertering.

Flere bannere for å unngå banner blindness En variasjon av bannere kunne vært brukt for å unngå at brukeren blir blind for disse elementene. Ved å rotere eller veksle mellom ulike kampanjebannere, kan oppmerksomheten opprettholdes over tid.

Trygghetselementer Kundeomtaler og anmeldelser er ikke umiddelbart synlige, noe som kunne bidra til større trygghet for nye kunder. Trust-ikoner eller garantimerker kunne styrke tilliten til nettbutikken ytterligere.

Nyhetsbrevpåmelding Den subtile plasseringen av nyhetsbrevpåmelding nederst på siden er positiv, men den kunne med fordel vært mer fremtredende for å oppmuntre til økt abonnentskap.

Lenker til relevant informasjon Informasjon om frakt, retur og angrerett er tilgjengelig, men kunne vært mer fremtredende. Dette er kritisk informasjon som kan spille en stor rolle i kundens beslutningsprosess.

Beskrivelse av unike aspekter ved butikken Nettbutikken har en beskrivende tekst nederst på siden som fremhever dens unike aspekter. Å plassere denne informasjonen mer synlig kan øke merkevarebevissthet og differensiering.

For å konkludere, nettbutikkens forside har flere sterke sider som bidrar til en positiv brukeropplevelse og konverteringsrate. Ved å forbedre visse aspekter, slik som tydeligere kommunikasjon av USPer, bedre synlighet av trygghetselementer og mer engasjerende informasjon om butikkens unike kvaliteter, vil nettbutikken kunne øke sin konverteringsrate og styrke relasjonen med sine kunder.