CRO Rapport for Bykvaa.no

Dato

Konverteringsrate Optimaliseringsrapport for Nettbutikkens Forside

Konklusjon: Nettbutikkens forside viser flere positive trekk som bidrar til brukervennlighet og potensiell konverteringsrate, som en tydelig og godt plassert avsenderlogo, samt en fremtredende handlekurv- og profilikon. Det er klare og direkte lenker til produktkategorier og en synlig søkefunksjon. Bannerne fremstår som tiltalende og informasjonen om unike aspekter ved butikken er tilgjengelig, noe som bidrar til å bygge merkevareidentitet. Dog finnes det forbedringsmuligheter knyttet til bruk av flere bannere for å unngå bannerblindhet, synliggjøring av kundeanmeldelser og trygghetsikoner, samt markedsføring av nyhetsbrev utenfor pop-up elementer. Det er også viktig å merke at vi kun har sett på desktop versjonen, og ikke mobilversjonen av nettstedet.

Tydelighet av avsender (logo): Avsenderlogoen er tydelig plassert øverst på siden og gir en umiddelbar forståelse av nettbutikkens identitet – et viktig element for brukernes trygghet og gjenkjennelse.

Synlighet og funksjonalitet av handlekurvikon: Handlekurvikonet er godt synlig og plassert øverst til høyre, en standard posisjon som de fleste brukere er kjent med og lett finner frem til.

Profil/kundekonto-ikon: Profilikonet er likeledes lett å se og intuitivt plassert. Dette letter tilgangen til kundeinformasjon og personlige innstillinger.

Kampanjelinje/USPer (Unique Selling Proposition): Nettbutikken klarer å formidle sine unike salgsargumenter som håndverk og design gjennom både tekst og visuelle elementer.

Søkefelt eller søkeikon: Et tydelig søkeikon er til stede ved siden av profil- og handlekurvikonene. Dette oppfordrer til aktiv søking og kan fremskynde handlingsprosessen for brukeren.

Kampanjebanner: Hovedbanneret er stort og tiltrekkende og fremhever utvalgte produkter, noe som kan øke interessen og engasjementet fra brukerne.

Lenker til relevante kategorier: Kategoriene er listet opp på en oversiktlig måte på toppen av forsiden, noe som gjør navigeringen enkel og effektiv.

Produktvisning: Produktene er godt presentert med tydelige bilder og informasjon, noe som skaper en god forståelse av tilbudet.

En eller flere produkt kategorier?: Flere produktkategorier er synliggjort på forsiden, noe som kan øke oppdagelsen av ulike produktsegmenter.

Flere bannere for å unngå bannerblindhet: Selv om hovedbanneret er engasjerende, kan ytterligere bruk av skiftende bannerbilder eller innhold bidra til å holde oppmerksomheten og redusere bannerblindhet.

Trygghetselementer (kundeomtaler og anmeldelser eller trust ikoner): Trygghetselementer som kundeomtaler er ikke tydelig fremhevet og kunne vært bedre integrert for å bygge ytterligere tillit hos potensielle kjøpere.

Nyhetsbrevpåmelding (utenom pop-up): Informasjonen om nyhetsbrevpåmelding er ikke umiddelbart synlig og kunne vært bedre promotert på siden for å øke kundetilfanget.

Lenker til relevant informasjon (frakt, retur, angrerett, etc.): Lenker til viktig kjøpsinformasjon som frakt og retur er tilgjengelige, men kunne vært mer fremtredende for å senke tvilsfaktoren ved kjøpsprosessen.

Beskrivelse av unike aspekter ved butikken: Butikkens unike aspekter og verdier er tydelige gjennom både tekst og grafiske elementer, noe som bidrar til en sterk merkevareidentitet.

Rapporten avslører at mens nettbutikken har et solid utgangspunkt for god brukeropplevelse og konverteringsrate, finnes det arealer for forbedringer for å maksimere potensialet for konverteringer. Særlig trygghetselementer og synligheten til nyhetsbrevpåmeldinger er viktige å utvikle videre. Det er også viktig å nevne at vi kun har evaluert desktop-versjonen av nettbutikken, og at en tilsvarende vurdering må gjøres for mobilversjonen for en helhetlig optimalisering.