CRO Rapport for Asknfoyn.no

Dato

Konverteringsrate Optimaliseringsrapport for Nettbutikkens Forside

Konklusjon: Basert på vår evaluering av nettbutikkens forside er det tydelig at flere viktige CRO-elementer er på plass og potensielt bidrar til en positiv brukeropplevelse. Blant annet er det en klar profilering av avsenderen gjennom logoen, og synligheten av handlekurv og kundeprofil er godt integrert. Forsiden fremhever også kampanjer og unike salgspunkter, men det er rom for forbedringer når det gjelder produktvisning og bruk av flere bannere for å redusere bannerblindhet. Sikkerhetselementer er delvis til stede, men brukerengasjementet kan styrkes gjennom bedre utnyttelse av anmeldelser og en mer framtredende invitasjon til nyhetsbrevpåmelding. Det er også viktig å merke at analysen kun har tatt for seg desktopversjonen av forsiden.

Tydelighet av avsender (logo): Logo er umiddelbart synlig på forsiden, noe som gir en klart identifiserbar avsender. Dette er positivt for brukertilitskapningen og merkekjennskap.

Synlighet og funksjonalitet av handlekurvikon: Handlekurvikonet er plassert øverst til høyre, en standard plassering, noe som bidrar til en intuitiv handleopplevelse for brukeren.

Profil/kundekonto-ikon: Kundekonto-ikonet er også lett tilgjengelig, og gir brukerne enkel tilgang til personlige sider, eventuelle ønskelister og ordrehistorikk.

Kampanjelinje/USPer (Unique Selling Proposition): USPene synes ikke umiddelbart på forsiden og kunne med fordel vært mer framtredende for å raskt kommunisere nettbutikkens unike fordeler.

Søkefelt eller søkeikon: Søkeikonet er synlig, men kan gjøres mer fremtredende for å oppfordre til umiddelbar bruk og leting etter produkter.

Kampanjebanner: Kampanjebanneret tar en dominerende plass på forsiden, noe som er bra for å gjøre brukerne oppmerksomme på aktuelle tilbud og nyheter.

Lenker til relevante kategorier: Kategorilenkene er godt synlige og organiserer produkttilbudet logisk, noe som gjør navigeringen brukervennlig og effektiv.

Produktvisning: Produktene vises med tydelige bilder og priser, men visningen kunne med fordel variere mer for å unngå monotoni og tiltrekke seg brukernes oppmerksomhet gjennom hele siden.

En eller flere produktkategorier?: Det er flere produktkategorier representert, noe som tyder på en bred appell og tilbud til forskjellige kundegrupper.

Flere bannere for å unngå bannerblindhet: Bruken av kun ett hovedbanner kan lede til bannerblindhet. Det anbefales å integrere flere dynamiske og interaktive elementer for å holde brukerens oppmerksomhet.

Trygghetselementer: Selv om noen trygghetselementer som kundeservice informasjon er til stede nederst på siden, kunne inkluderingen av kundeanmeldelser og trust-ikoner forbedres for å styrke brukernes tillit til nettbutikken.

Nyhetsbrevpåmelding (utenom pop-up): Nyhetsbrevpåmeldingen er ikke umiddelbart synlig og kan med fordel integreres mer synlig for å oppfordre til brukerengasjement.

Lenker til relevant informasjon: Det er tilgang til relevant informasjon som frakt og retur nederst på siden, men å gjøre denne informasjonen mer synlig i kundens kjøpsøyeblikk kan redusere usikkerhet og øke konverteringsraten.

Beskrivelse av unike aspekter ved butikken: En klar beskrivelse av butikkens unike aspekter mangler på forsiden. Dette elementet er viktig for å skille seg ut i et konkurransepreget marked.

Oppsummering: Nettbutikken har mange komponenter som bidrar til en god brukeropplevelse, men det er rom for forbedringer som kan øke konverteringsraten. Det vil være fordelaktig å legge større vekt på USPer, søkefunksjonalitet, dynamiske bannerløsninger, og tydeligere visuelle og tekstlige trygghetssignaler. Gjennom disse tiltakene kan nettbutikken skape en mer involverende og trygg shoppingopplevelse, som igjen kan føre til en høyere konverteringsrate. Denne rapporten har kun vurdert desktopversjonen av nettbutikkens forside, det anbefales at det også gjøres en tilsvarende evaluering av mobilversjonen.