CRO Rapport for Torillkrekke.no

Dato

Konverteringsrate Optimaliseringsrapport for Nettbutikkens Forside

Konklusjon Basert på analysen av nettbutikkens forside er det flere aspekter som står ut som spesielt viktige for å forbedre brukeropplevelsen og konverteringsraten. Selv om enkelte elementer som logo, søkefunksjon, og kampanjebanner er godt implementert, er det andre områder som kan forbedres for å øke nettstedets effektivitet, som synligheten til handlekurvikon, profil/kundekonto-ikon, og tydelige lenker til kategorier. Inkluderingen av trygghetselementer som kundeomtaler og trust ikoner, sammen med en godt synlig nyhetsbrevpåmelding og lenker til relevant informasjon kan også bidra positivt. Videre er det essensielt å merke seg at denne vurderingen kun gjelder for desktopversjonen og kun forsidens layout og funksjonalitet.

Tydelighet av avsender (logo) Logoen til nettbutikken er plassert på en prominent plass og skiller seg tydelig ut på siden, noe som bidrar til umiddelbar gjenkjennelse og merkevarebygging. Dette elementet bidrar positivt til brukeropplevelsen og kan virke betryggende på forbrukerne.

Synlighet og funksjonalitet av handlekurvikon Det er ikke et tydelig handlekurvikon til stede på forsiden som umiddelbart ble identifisert. Dette kan føre til forvirring for brukere som ønsker å fullføre et kjøp, og det kan dermed ha en negativ innvirkning på konverteringsraten. Det er avgjørende å ha en godt synlig handlekurv for å fremme kjøpsprosessen.

Profil/kundekonto-ikon Ingen profil- eller kundekonto-ikon er synlig på forsiden, noe som kan gjøre det utfordrende for tilbakevendende kunder å logge inn eller nye kunder å registrere seg. Dette kan svekke brukeropplevelsen og potensielt føre til tapte konverteringer.

Kampanjelinje/USPer (Unique Selling Proposition) Selv om det ikke er en dedikert kampanjelinje eller USP synlig på forsiden, kan kunstverket i fokus signalisere nettbutikkens unike tilbud. En klar og tydelig USP vil derimot kunne styrke merkevaren ytterligere og formidle verdien til kundene på en mer effektiv måte.

Søkefelt eller søkeikon Søkeikonet er lett å identifisere øverst i høyre hjørne og bidrar til en positiv brukeropplevelse ved at det lar kundene raskt søke etter produkter eller informasjon de er interessert i.

Kampanjebanner Det er et kunstverk presentert på en bannerlignende måte som kan tolkes som en del av en kampanje, selv om det ikke er markert som et spesifikt tilbud. Dette kunne vært tydeligere for å forsterke kampanjebudskapet og inspirere til handling.

Lenker til relevante kategorier Relevante kategorilenker er ikke tydelig synlige, noe som kan påvirke navigeringen negativt. For å styrke brukeropplevelsen, kan tydelige knapper eller lenker til ulike kategorier på siden hjelpe kundene med å finne det de leter etter raskere og mer intuitivt.

Produktvisning Produkter er ikke direkte vist på forsiden bortsett fra kunstverket som kan anses som et produkt. Uten umiddelbar produktvisning kan det hende at kunder ikke blir like engasjerte eller oppfordret til å utforske videre, noe som kan svekke konverteringsraten.

En eller flere produktkategorier? Siden inneholder ikke synlige produktkategorier, noe som kan hemme brukere i å navigere til spesifikke produkter de ønsker å se nærmere på. Inkluderingen av kategorimenyer eller utvalgte produkter vil potensielt forbedre brukeropplevelsen og konverteringsraten.

Flere bannere for å unngå banner blindness Forsiden inkluderer ikke flere bannere, noe som kan være både positivt og negativt. Mens det å ha færre bannere kan minske risikoen for banner-blindhet, kan bruk av velutformede bannere i riktig kontekst hjelpe til å lede kundenes oppmerksomhet mot kampanjer eller spesialtilbud.

Trygghetselementer (kundeomtaler og anmeldelser eller trust ikoner) Trygghetselementer som kundeomtaler eller trust ikoner er ikke umiddelbart synlige på forsiden. Disse elementene kan bygge tillit hos kundene og er ofte avgjørende for å overbevise nye besøkende om at butikken er pålitelig. Implementering av disse ville sannsynligvis ha styrket tilliten og konverteringsraten.

Nyhetsbrevpåmelding (utenom pop-up) Det er ingen synlig seksjon for nyhetsbrevpåmelding på forsiden, bortsett fra mulige pop-ups som ikke har blitt evaluert. En diskret, men tydelig invitasjon til å melde seg på nyhetsbrevet kan holde kunder engasjerte og bygge en langsiktig relasjon.

Lenker til relevant informasjon (frakt, retur, angrerett, etc.) Informasjon om frakt, retur og angrerett er viktig, men er ikke tydelig fremhevet på forsiden. Detaljert og lett tilgjengelig informasjon om disse vilkårene kan øke brukerens trygghet og dermed konverteringsraten.

Beskrivelse av unike aspekter ved butikken Selv om kunstverket indikerer nettbutikkens fokus, gis det ikke en eksplisitt beskrivelse av hva som gjør denne butikken unik. En klar fremstilling av butikkens unike aspekter kan bidra til å differensiere seg fra konkurrenter og appellere mer til målgruppen.

Oppsummering Med en helhetlig gjennomgang av elementene på nettbutikkens forside, inkludert tydeligheten av avsender, handlekurv- og kundekonto-ikon, USPer, søkefunksjonaliteten, og tilstedeværelsen av kampanjer, produktkategorier og trygghetselementer, vil butikkeiere kunne forbedre brukeropplevelsen betydelig. Det er klart at nettbutikken har mange sterke sider som kunstfokus, men ved å optimalisere ytterligere vil den sannsynligvis oppleve en forbedret konverteringsrate. Denne rapporten begrenser seg til desktopversjonen og forsidens layout og funksjonalitet, og videre analyser bør også inkludere mobile versjoner og underliggende sider for en komplett vurdering.