CRO Rapport for Herreapoteket.no

Dato

Konverteringsrate Optimaliseringsrapport for Nettbutikkens Forside

Konklusjon Basert på vår vurdering av nettbutikkens forside på kun desktopversjonen, ser vi at det er flere sterke punkter som tydelig avsender med en godt synlig logo, en lett tilgjengelig handlekurvikon og synlige kampanjebannere. Søkefunksjonen fremstår som intuitiv og brukervennlig. Likevel er det rom for forbedringer, spesielt når det gjelder synligheten av trygghetselementer og mer inngående beskrivelse av butikkens unike aspekter. Disse forbedringspunktene kan øke brukeropplevelsen og konverteringsraten ytterligere.

Tydelighet av avsender Logoens plassering og design er tydelig og lett å oppfatte, noe som bidrar til å skape umiddelbar gjenkjennelse og tillit blant brukerne. Dette er essensielt for merkevarebygging og brukerens tillit til nettbutikken.

Synlighet og funksjonalitet av handlekurvikon Handlekurvikonet er lett å finne og konsekvent plassert på siden, noe som gjør det enkelt for brukerne å se hvilke produkter de har i handlekurven og hvordan de kan gå videre til kassen.

Profil/kundekonto-ikon Kundekonto-ikonet er plassert i nærheten av handlekurven, noe som er logisk og brukervennlig. Det gjør det enkelt for gjentatte kunder å logge inn og få en personlig handelsopplevelse.

Kampanjelinje/USPer Unique Selling Propositions (USPer) er ikke tydelig fremhevet på forsiden. Dette kunne med fordel blitt gjort mer synlig for å understreke hva som gjør butikken unik og hvorfor kunder bør velge akkurat denne butikken.

Søkefelt eller søkeikon Søkefeltet er plassert synlig og gir brukeren muligheten til å raskt finne produkter. Dette er en viktig funksjon som kan hjelpe med å øke konverteringsraten ved å føre kunder direkte til det de søker etter.

Kampanjebanner Kampanjebanneret dominerer en stor del av forsiden og tiltrekker seg brukerens oppmerksomhet. Dette er bra for å fremme aktuelle tilbud, men risikoen er at andre viktige elementer på siden ikke blir gitt nok oppmerksomhet.

Lenker til relevante kategorier Lenkene til produktkategorier er tydelige og bidrar til å lede kunder mot produktene de er interessert i. Dette forenkler navigasjonen og kan ha en positiv effekt på konverteringsraten.

Produktvisning Produktene på forsiden er godt synlige og presenteres med priser, noe som gjør det enkelt for kunder å se hva som tilbys og til hvilke priser.

En eller flere produkt kategorier? Nettbutikken viser flere produktkategorier på forsiden. Dette kan bidra til å gi kundene en umiddelbar forståelse av vareutvalget og gjøre det lettere å navigere i produkttilbudet.

Flere bannere for å unngå banner blindness Nettbutikken har flere bannere utover hovedkampanjebanneret, noe som kan bidra til å holde brukerens oppmerksomhet og interessere dem for ulike deler av produkttilbudet.

Trygghetselementer Selv om det er stjerneratings på visse produkter, kunne nettsiden tjent på å ha flere synlige kundeomtaler, anmeldelser eller trust-ikoner for å øke troverdigheten og følelsen av sikkerhet for kundene.

Nyhetsbrevpåmelding En påmelding for nyhetsbrevet er ikke påtrengende plassert, men det kunne vært godt om det var lettere å finne og mer oppfordrende. Dette er en god måte å bygge kunderelasjoner og gjenta salg på.

Lenker til relevant informasjon Nettbutikken tilbyr klar informasjon om frakt, retur og angrerett, noe som gir potensielle kunder trygghet om at de kan handle med tillit.

Beskrivelse av unike aspekter ved butikken Beskrivelsen av butikkens unike aspekter og verdiforslag er til en viss grad til stede, men kunne med fordel blitt belyst ytterligere for å skille nettbutikken fra konkurrentene.

Utfra vår vurdering finnes det flere styrker ved nettbutikkens forside, men også noen klare forbedringspotensialer. Ved å forbedre de nevnte elementene vil man kunne skape en enda sterkere brukeropplevelse og potensielt øke konverteringsraten. Det er viktig å huske på at små detaljer ofte kan ha stor innvirkning på brukerens kjøpsbeslutninger.